Дослідження ставлення українців до іноземних мов
Назад
Дослідження ставлення українців до іноземних мов
08.08.2016

Ставлення українців до іноземних мов

Згідно з результатами дослідження Аналітичного центру RATING Pro, українці досить неоднозначно оцінили власний рівень володіння іноземними мовами, а найкориснішою для вивчення вважають англійську, особливо для дітей.
 

 • На питання «Які дві мови, крім рідної, Вам було б найкорисніше знати для самовдосконалення i розвитку?», більшість (66%) віддала перевагу англійській. На друге місце українці поставили німецьку (17%). Далі йдуть російська (14%), польська (10%), французька (7%) та італійська (4%) мови.
 • Знання англійської мови вважається найкориснішим у всіх регіонах країни. Найбільший відсоток на Заході (78%), далі – Центр (68%), Південь (62%) та Схід (52%). Кожен четвертний опитаний на Сході (це вдвічі більше, ніж в решті регіонів) вважає, що знати будь-яку іншу мову, крім рідної, не буде корисним.Знання німецької та польської мов вважається найкориснішим частіше на Заході країни, російської – на Півдні.
 • Англійська мова знаходить найбільшу підтримку серед респондентів з вищим рівнем освіти, та доходів, а також серед молоді та людей середнього віку. Україномовні респонденти вважають знання англійської корисним для самовдосконалення i розвитку частіше (70%), ніж російськомовні (57%). Аналогічно, респонденти, які підтримують вступ України до ЄС вважають знання англійської корисним значно частіше (78%), ніж ті, які підтримують інтеграцію до Митного союзу (49%).
 • Абсолютна більшість респондентів (85%) вважає, що дітям для їх майбутнього корисніше буде вивчати саме англійську мову. Майже третина респондентів (29%) вважають, що німецьку. Далі йдуть російська (14%), польська (11%) та французька (10%) мови.
 • При цьому, 40% опитаних вважають, що діти повинні починати вивчати іноземну мову у дошкільному віці (20% - у 3-4 роки, 20% - у 5-6 років), третина – з першого класу, 16% – з третього класу, 2% – у старших класах. І тільки 1% вважає, що обов’язкове вивчення іноземної мови не потрібне. Чим молодші респонденти, чим вищий рівень їх освіти, тим більше вони підтримують тезу, що діти повинні починати вивчати іноземну мову вже у дошкільному віці.
 • Серед основних переваг вивчення іноземної мови більшість опитаних українців виділили матеріальні чинники: можливість працювати в іншій державі (57%), можливість отримати кращу роботу в Україні (49%), можливість навчатися в іншій державі (47%), для використання мови на роботі (37%) чи на відпочинку закордоном (31%).
 • Водночас, менш важливими перевагами вивчення іноземної мови є: можливість зустрічатися (19%) і розуміти представників інших країн та культур (18%), для особистого задоволення (15%). Порівняно з результатами опитувань Євробарометру, за цими показниками Україна відчутно поступається середнім значенням по ЄС та більшості сусідніх країн, у т.ч. країнам Балтії, Польщі, Чехії, Австрії, Словенії та іншим. Водночас, близька до Румунії, Болгарії, Угорщини.
 • Крім того, для 12% опитаних вважають, що вивчення іноземної мови дозволить їм більше відчувати себе Європейцем. Для кожного десятого основною перевагою вивчення іноземної мови є можливість користуватися інтернетом, для 4% - підтримка знання мови, яка використовується в родині.
 • Важливо, що в Україні нематеріальні мотивації вивчення іноземної мови актуальні переважно для респондентів з вищою освітою і вищим рівнем доходів.
 • За результатами суб’єктивних оцінок рівня володіння мовами, середній Індекс володіння українською мовою становить 2,5 бали (де 3 - «дуже добре», 2 - «добре», 1 - «початковий рівень», 0 - «не знаю»), російською – 2,3 бали, англійською – 0,6 бали, німецькою – 0,2 бали.  Слід додати, що на «дуже добре» оцінили власний рівень володіння англійською мовою близько 1% опитаних, на «добре» – 10%, «початковий рівень» - 35%. Німецької: на «дуже добре» і  «добре» – близько 1%, «початковий рівень» – 13%, решта 86% - не знають мови. Французької: «добре» – меньше 1%, «початковий рівень» – 3%, решта 97% – не знають мови. 
 • Важливо, що серед респондентів, які добре володіють англійською, рівень володіння як українською, так і російською мовами вище, ніж в середньому по країні.
 • Більшість з тих, хто оцінив свій рівень володіння англійською як «початковий», взагалі ніде її не використовують (60%). Тоді як, більшість з тих, хто оцінив свій рівень на «дуже добре» або «добре» використовують англійську в інтернеті, рідше – для перегляду фільмів, читання преси, книжок і т.д. Примітно, що вони значно менше використовують знання англійської на роботі, наприклад, пишуть листи, мейли, під час закордонних відряджень і тд. При цьому, варто нагадати, що половина опитаних переконані, що знання іноземної мови дає можливість отримати кращу роботу в Україні. Звідси можемо припустити, що або роботодавці не використовують ресурс знання іноземних мов працівниками, або рівень знання мов працівників не є таким «добрим», як вони про це думають. Припускаємо, що обидва чинники мають місце і можемо стверджувати, що стимулювання роботодавцями знання і використання іноземних мов працівниками на роботі може істотно підвищити загальний рівень володіння іноземними мовами в країні, передусім англійської.


Опитування проведене Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Аналітичного центру RATING Pro.

Протягом 21-28 червня 2016 року опитано 2200 респондентів в усіх регіонах України, крім АР Крим та непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей. Помилка репрезентативності не більше 2,1%.
 

Звантажити PDF
Зв’яжіться з нами
Зв’яжіться з нами
Контактний телефон
Електронна адреса
Ми у соцмережах
Напишіть нам