Сприйняття і поширення корупції в Україні
Назад
Сприйняття і поширення корупції в Україні
25.03.2015

Сприйняття і поширення корупції в Україні

 • Оцінюючи динаміку змін у боротьбі із корупцією, на думку більшості, ситуація минулого року скоріше погіршилась. Так вважають 56% у 2014 проти 50% у 2013. Крім того відсоток тих, хто вбачає позитивні зміни у боротьбі із корупцією зменшився вдвічі (з 8% у 2013 до 4% у 2014).
 • Близько 30% давали хабар чи робили подарунок чиновнику за послугу протягом останнього року. Дві третини вважають корупцію суттєвою проблемою (лише 1 % – не вважають корупцію проблемою). Половина – віднесли корупцію до ключових проблем для країни.
 • Проте, визнаючи масштабність, в якості важливої особистої проблеми корупцію розглядає лише п’ята частина опитаних українців. Тобто частина населення розуміє корупцію як абстрактну проблему, яка стосується всіх, але не кожного. Найбідніші категорії населення, люди старшого віку, непрацюючі, люди з нижчим рівнем освіти значно менше вважають корупцію власною проблемою.
 • Розуміння корупції є неоднозначним: з одного боку це хвороба, яка заважає розвиватися суспільству (54%), з іншого – механізм, без якого воно не може існувати (41%). Така амбівалентність витікає з того, що корупцію вважають одним з ефективних механізмів вирішення особистих проблем – третина готові дати хабар, якщо будуть впевнені у позитивному вирішенні питання. Це здебільшого люди молодшого і середнього віку, з вищою освітою та вищими статками, частіше чоловіки, живуть більше в містах, ніж у селах.
 • Цікаво, що майже 40% виправдовують корупцію, якщо йдеться про вирішення власної проблеми, вдвічі менше (21%) – якщо йдеться про вирішення суспільно важливих питань. Найбільше виправдовують корупцію ті, хто вже має досвід надання винагороди для вирішення особистого питання.
 • Якщо 53% підтримують посилення покарання для тих, хто бере хабарі, то лише 21% підтримує посилення покарання для тих, хто хабарі дає.
 • Цікавим є і інший момент: кумівство вважають менш суттєвою проблемою, ніж корупцію. Для українців є вже традицією вирішувати питання через «зв’язки», і якщо кумівство як явище на рівні влади вони, як правило, засуджують, то на особистому рівні таку проблему, як правило, не визнають.
 • Видається, що однією з ключових причин низької ефективності боротьби з корупцією в Україні – є низьке розуміння населення природи корупції. Відповідно успішність подолання корупції буде залежати не лише від конкретних реформ та дій влади, але й від усвідомлення населенням особистої відповідальності за її подолання.
 • Найбільш корумпованими українці вже традиційно вважають ДАІ, міліцію, суди, а також прокуратуру та систему охорони здоров’я. Зафіксована чітка тенденція: чим більше уявлення про корумпованість інституту, тим більше йому недовіряють.
 • Наприклад, міліції не довіряють три чверті населення, а ключовою проблемою міліції абсолютна більшість (64%) назвала саме корупцію. Таким чином, головна асоціація з міліцією – корупція і без вирішення проблеми довіру до інституту не повернути.
 • Варто звернути увагу також і на інший момент. На думку більшості, проблеми міліції не є новими і виникли або за часів СРСР або за ранньої Незалежності.
 • Так само більшість бачить і методи боротьби з корупцією – по-старому. Передусім, йдеться про каральні заходи, тоді як такі інструменти як запровадження системи оцінювання роботи громадянами, вибори дільничних інспекторів підтримують значно менше. Підвищення платні міліціонерам взагалі підтримує тільки кожен шостий, суддям – лише кожен десятий.
 • Тобто громадяни сприймають проблему боротьби з корупцією дещо однобоко і знову ж таки не бажають розділяти відповідальність. Багатьом важко зрозуміти, чому коли вони бідні, комусь мають підвищувати платню, тим більше працівникам та інститутам, які асоціюються з корупцією. Люди часто не розуміють взаємозв’язку: шлях подолання бідності лежить через подолання корупції і методи боротьби повинні бути ефективними, вони повинні, передусім усувати передумови для корупції, мінімізувати корупційну складову.
 • Бізнес, у свою чергу, сприймає боротьбу з корупцією більш ширше: пріоритетами бачать спрощення дозвільних систем,  скорочення бюрократичного апарату, а також розмежування бізнесу і влади. В сьогоднішніх умовах корупційна складова є одним з механізмів, що забезпечує ведення бізнесу, можливо саме тому, власники бізнесу не охоче підтримують збільшення покарання тим, хто дає хабарі, пропонуючи запроваджувати не так каральні заходи, як усувати передумови для корупції, виключати її можливість.
Звантажити PDF
Зв’яжіться з нами
Зв’яжіться з нами
Контактний телефон
Електронна адреса
Ми у соцмережах
Напишіть нам